Oznamy mesta

OZNAM – uzávierka križovatky Sirotínska ul. – Špitálska ul.

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom mesta a širokej verejnosti, že v termíne od 19. mája 2023 do 23. mája 2023 vrátane, bude z dôvodu realizácie stavby „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“ – asfaltovanie miestnej komunikácie, uzatvorená križovatka Sirotínska ulica – Špitálska ulica.

Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Ulica Gustáva Hermanna , Mäsiarska ulica, Košická ulica, Kukučínova ulica.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Zároveň prosíme obyvateľov a organizácie o zhovievavosť pri realizácii prác na stavbe.