Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny, Predmestie, Probstnerova cesta – v termíne 15. mája 2023 v čase od 07.00 h  do 12.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Predmestie, Probstnerova cesta, viď príloha zoznam dotknutých odberných miest

v termíne 15. mája 2023 v čase od 0700 h  do 1230 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie