Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny, Hradby č. 2, ČOM:0000278778, EIC:24ZVS0000035232L a Potočná ulica č. 38, ČOM: 0001374090, EIC: 24ZVS0000706684O – v termíne 04. mája 2023 v čase od 08.00 h do 16.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Hradby č. 2, ČOM:0000278778, EIC:24ZVS0000035232L a Potočná ulica č. 38, ČOM: 0001374090, EIC: 24ZVS0000706684O

v termíne 04. mája 2023 v čase od 0800 h  do 1630 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie