Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny, Baštová ulica, Gustáva Hermanna, Hradby, Kasárenská ulica, Kláštorská ulica, Mäsiarska ulica, Nová ulica, Námestie Majstra Pavla, Vysoká ulica, Žiacka ulica v termíne 30. mája 2023 v čase od 11.30 h do 14.00 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Baštová ulica, Gustáva Hermanna, Hradby, Kasárenská ulica, Kláštorská ulica, Mäsiarska ulica, Nová ulica, Námestie Majstra Pavla, Vysoká ulica, Žiacka ulica – viď príloha zoznam dotknutých odberných miest

v termíne 30. mája 2023 v čase od 1130 h  do 1400 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie