Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny

O Z N A M

 

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, podľa priloženého zoznamu dotknutých odberných miest

v termíne 27. októbra 2023 v čase od 0820 h  do 1110 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie