Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny

O Z N A M

 

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Popradská cesta 0, číslo elektromeru 000000000000045294, ČOM 0000324241, číslo elektromeru 000000000012101217, ČOM 0000308565

v termíne 03. októbra 2023 v čase od 0800 h  do 1530 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie