Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny

O Z N A M

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča viď príloha zoznam dotknutých odberných miest

v termíne 20. septembra 2023 v čase od 0710 h  do 1600 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie