Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny 10. marca 2023 v čase od 11.30 h  do 15.00 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Baštová ulica, Hradby, Kláštorská ulica, Košická ulica, Námestie Majstra Pavla, Ružová ulica, Uholná ulica, Vetrová ulica, viď príloha zoznamu dotknutých odmerných miest

v termíne 10. marca 2023 v čase od 1130 h  do 1500 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie