Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad- Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova

Stavebník:  Mesto Poprad
Názov stavby: Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad- Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova