Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného a stavebného konania stavby ,,Popradská, PRIEMYSLENÝ AREÁL-LEVOČA“

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania stavby ,,Popradská, PRIEMYSLENÝ AREÁL-LEVOČA“ Rozšírenie plynárenskej distribučnej siete STL plynovod PE D 110 a výstavba 2 pripojovacieho plynovodu distribučnej siete PE D40 (STL – prípojky) pre pripojenie odberného plynového zariadenia – kategória mimo domácnosť.

Stavebník: REALIT s.r.o., Spišská Nová Ves