Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavby „Popradská, priemysel. areál – VN, TS, NN“, stavebník VSD a.s., Košice.

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavby „Popradská, priemysel. areál – VN, TS, NN“, stavebník VSD a.s., Košice.