Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „FTTH_LE_BC_LE_Železničný riadok 2“

Oznámenie o začatí konania  o umiestnení líniovej stavby „FTTH_LE_BC_LE_Železničný riadok 2“
Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469