Oznamy mesta

Prerušenie prevádzky v Materskej škole Predmestie 26, Levoča

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 28. februára a 01. marca 2022 bude prerušená prevádzka v Materskej škole Predmestie 26, Levoča. Dôvodom je odstávka kúrenia v objekte materskej školy a v prebiehajúca oprava vykurovacieho telesa.
Prevádzka v Materskej škole, Predmestie 26, Levoča bude obnovená dňa 02. 03. 2022.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ