Oznamy mesta

OZNAM – ukončenie činnosti Detskej ambulancie MUDr. Mária Slugeňová

Detská ambulancia   MUDr. Mária Slugeňová,  s.r.o.
ukončuje  svoju  činnosť   dňa 30.09.2022

Ambulancia bude poslednýkrát otvorená v piatok  30.09.2022

Pacient, resp. jeho zákonný zástupca, si do 30.09.2022 musí nájsť nového detského lekára, s ktorým podpíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň u pôvodného poskytovateľa podpíše zrušenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (detský lekár) si od doterajšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacienta. Ak si pacient do uvedeného termínu nenájde nového detského lekára, bude jeho zdravotná dokumentácia odoslaná lekárovi Prešovského samosprávneho kraja.

Zdravotná dokumentácia sa nesmie vydať pacientovi ani jeho zákonnému zástupcovi, ale iba novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (novému detskému lekárovi).

Od 01.10.2022 nebude možné prísť na vyšetrenie, ani požadovať vydanie zdravotnej dokumentácie (karty pacienta), ktorá už bude odoslaná lekárovi Prešovského samosprávneho kraja.

Ak si pacient nájde nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nového detského lekára)  po termíne  30.09.2022, je tento  nový poskytovateľ  povinný vyžiadať si  zdravotnú dokumentáciu priamo od lekára Prešovského samosprávneho kraja.