Oznamy mesta

OZNAM – stavebné práce na stavbe: Rozšírenie NN distribučnej siete v rámci stavby „Obnova Radnice v Levoči – 1.ETAPA“

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že od 14.10.2022 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: Rozšírenie NN distribučnej siete v rámci stavby „Obnova Radnice v Levoči – 1.ETAPA“ . Stavebné práce bude realizovať Východoslovenská distribučná a.s., Košice. Predmetom stavby je rozšírenie NN distribučnej siete, z dôvodu navýšenia odberu elektrickej energie pre Radnicu v Levoči. Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme požiadať obyvateľov a návštevníkov mesta Levoče, ako aj všetky osoby pohybujúce sa v danej lokalite o zhovievavosť a trpezlivosť, ako aj zodpovedné dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas realizácie stavebných prác. Predpokladaná doba realizácie stavby bude približne do konca mesiaca.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.