Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie prevádzky v Materskej škole Levočské Lúky a Predmestie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch od 21. do 25. februára 2022 bude prerušená prevádzka v materskej škole v elokovanom pracovisku Levočské Lúky, aj v Materskej škole Predmestie 26, Levoča. Dôvodom je pretrvávajúci vysoký počet respiračných chorôb u detí navštevujúcich uvedenú materskú školu aj prebiehajúca karanténa v rodinách detí. Prevádzka v elokovanom pracovisku Levočské Lúky, aj v Materskej škole, Predmestie 26, Levoča bude obnovená dňa 28. 02. 2022.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ