Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie prevádzky v Základnej škole Gašpara Haina  37, Levoča od 2. februára 2022

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 02. februára  2022 bude vyučovanie a prevádzka v Základnej škole Gašpara Haina  37, Levoča prerušená.  Dôvodom je vysoký nárast respiračných chorôb u žiakov  aj u zamestnancov školy.   Prevádzka  v Základnej škole Gašpara Haina 37, Levoča,  bude obnovená dňa 07. 02. 2022.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ