Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie prevádzky v materskej škole v elokovanom pracovisku Levočské Lúky od 25. januára 2022

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 25. januára 2022 bude prerušená prevádzka v materskej škole v elokovanom pracovisku Levočské Lúky, ktoré je súčasťou Materskej školy  Predmestie 26, Levoča. Dôvodom je vysoký nárast respiračných chorôb u detí navštevujúcich uvedenú materskú školu a prebiehajúca karanténa v rodinách detí. Prevádzka elokovanom pracovisku Levočské Lúky, v  Materskej škole, Predmestie 26, Levoča  bude obnovená dňa 31. 01. 2022.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ