Oznamy mesta

OZNAM O SKRÁTENÍ ÚRADNÝCH HODÍN MESTSKÉHO ÚRADU DŇA 07. 01. 2022

O Z N A M

 

       Z organizačno-technických dôvodov bude Mestský úrad Levoča pre verejnosť dňa 07. 01. 2022 od 12.00 h zatvorený.

     

V Levoči dňa 05. 01. 2022

 

  

                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka v. r.        

                                                                                                  prednosta mestského úradu