Oznamy mesta

OZNAM O PREVÁDZKE MATERSKÝCH ŠKÔL POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (JÚL – AUGUST 2022) V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA LEVOČA

 • MŠ, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča
  od 1.7.2022 do 15.7.2022
 • MŠ, Predmestie, 832/26 Levoča
  od 01. 07. 2022 do 15. 07. 2022
 • MŠ, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča
  od 18.7.2022 do 29.7.2022
 • MŠ, Ul. Železničný riadok 3, Levoča
  od 1.8.2022 do 12.8.2022
 • MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča
  od 15.8.2022 do 26.8.2022

V dňoch 30.8.2022 a 31.8.2022 budú materské školy v Levoči mimo prevádzky