Oznamy mesta

Oznam o krátkodobej uzávierke – Sirotínska –Špitálska ul. a Sirotínska- Kukučínova ul.

Oznam o krátkodobej uzávierke

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom a širokej verejnosti že v dňoch 13.6.2022 -14.6. 2022 budú uzatvorené križovatky miestnych komunikácií Sirotínska –Špitálska ul. a Sirotínska- Kukučínova ul. z dôvodu realizácie výkopových prác na vodovode.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.