Oznamy mesta

Oznam o krátkodobej uzávierke – dňa 17.8.2022  v čase od 7:00 do 10:00 budú uzatvorené križovatky miestnych komunikácií Sirotínska – Špitálska ul. a Sirotínska – Kukučínova ul.

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom a širokej verejnosti že dňa 17.8.2022  v čase od 7:00 do 10:00 budú uzatvorené križovatky miestnych komunikácií Sirotínska – Špitálska ul. a Sirotínska – Kukučínova ul. z dôvodu realizácie výkopových prác na verejnom osvetlení. Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.