Oznamy mesta

OZNAM o čiastočnej uzávere časti Špitálskej ulice – 18. mája 2022

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom mesta a širokej verejnosti, že v termíne od 18. mája 2022 bude z dôvodu realizácie stavby „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“  čiastočne uzatvorená časť Špitálskej ulice od Sirotínskej ulice po Ul. Gustáva Hermanna , z dôvodu technologického postupu stavebných prác.

Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Ulica Gustáva Hermanna , Sirotínska ulica, Mäsiarska ulica, Košická ulica, Kukučínova ulica.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Zároveň prosíme obyvateľov a organizácie o zhovievavosť pri realizácii prác na stavbe.