Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – Železničný riadok č. d. 4, 5, 6, 7, 1921/28 v termíne 10. augusta 2021 v čase od 08.00 h do 14.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto

Levoča: Železničný riadok č. d. 4, 5, 6, 7, 1921/28

v termíne 10. augusta 2021 v čase od 0800 h  do 1430 h

 z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie