Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – Lúčna ulica č. d. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1762/9 v termíne 17. augusta 2021 v čase od 10.00 h do 15.00 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto

Levoča: Lúčna ulica č. d. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1762/9

v termíne 17. augusta 2021 v čase od 1000 h  do 1500 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie