Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – Fraňa Kráľa, Lesná, Námestie Štefana Kluberta, Ovocinárska, Prešovská, Probstnerová cesta, Sadová, Športovcov v termíne 18. augusta 2021 v čase od 11.00 h do 14.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča,

v termíne 18. augusta 2021 v čase od 1100 h  do 1430 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie