Oznamy mesta

OZNÁMENIE – prerušenie dodávky elektriny v termíne 6. apríla 2021 na ul. Gustáva Hermanna

Vážení rodičia, vážení obyvatelia Ulice Gustáva Hermanna,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v meste Levoča na ulici Gustáva Hermanna bude dňa 06.04.2021 /utorok/ od 11.00 h do 14.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Z uvedeného dôvodu počas tohto dňa nie je možné zabezpečiť ani prevádzku v Materskej škole na Ulici Gustáva Hermanna 225/ 9, Levoča. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 07. 04. 2021.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ