Oznamy mesta

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY – Levoča, ul. J.Francisciho, celé sídlisko Západ 3.3.2021

Podtatranská  vodárenská  prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná  662/17 ,058 01 Poprad


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY

v súlade s § 32 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 442/2002 Z.z.,

o vodovodoch a kanalizáciách, v platnom  znení

Vážený  odberateľ, oznamujeme Vám,  že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí  bude prerušená  dodávka pitnej  vody.

V oblasti:     Levoča, ul. J.Francisciho, celé sídlisko Západ
v termíne 3.3.2021 od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Náhradné zásobovanie bude zabezpečené  s ohľadom na technické možnosti, miestne, dopravné  a klimatické  podmienky , v tejto súvislosti  Vás žiadame o predzásobenie pitnou vodou.
Viac    informácií   dostanete   na   zákazníckej    linke     PVPS a.s.    0850 111 800, alebo  na    dispečingu      spoločnosti       053 / 4155216
Podtatranská    vodárenská    prevádzková     spoločnosť    a.s.    sa   Vám    vopred     ospravedlňuje   za spôsobené  ťažkosti    a  ďakuje za  trpezlivosť.