Oznamy mesta

OZNAM – uzávierka severno-východnej časti námestia

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom mesta a širokej verejnosti, že v termíne od 17. mája 2021 bude z dôvodu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla – II. etapa, časť C úplne uzatvorená severno-východná časť námestia.

Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Ulica Gustáva Hermanna a Mäsiarska ulica.

Uzávierka bude trvať do 15.12.2021.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Zároveň prosíme obyvateľov a organizácie o zhovievavosť pri realizácii prác na stavbe.

V Levoči dňa 13.05.2021

Galéria