Oznamy mesta

OZNAM – Prevádzka materských škôl v Levoči

Vážení rodičia,

Mesto Levoča ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19  rozhodlo s účinnosťou od  20. 12. 2021 do 09. 01. 2022 o prerušení prevádzky v Materskej škole Gustáva Hermanna 225/9,  v Materskej škole Železničný riadok 3, v Materskej škole  Ulica Jána Francisciho 1674/8 a v Materskej škole Predmestie 832/26.

Na základe rešpektovania požiadaviek zákonných zástupcov detí  na zabezpečenie výchovy a vzdelávania bude ponechaná v  prevádzke  od 20. 12. 2021  Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča.

             

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ