Oznamy mesta

OZNAM – Prerušenie prevádzky v Materských školách, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Ulica Železničný riadok 3 a Predmestie 832/26

Mesto Levoča  oznamuje, že v dňoch od 28. 10. 2021 – do 02. 11. 2021 bude prerušená prevádzka v Materských školách, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Ulica Železničný riadok 3,  a Predmestie 832/26,   Levoča.  Dôvodom prerušenia prevádzky je vysoká chorobnosť detí, ktoré navštevujú uvedené materské školy.

PaedDr. Mária Choborová
Vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ