Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie prevádzky MŠ Predmestie od 29.3.2021 do 9.4.2021

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu stanovených opatrení  súvisiacich s  pretrvávajúcou pandémiou COVID 19, aj na základe získaných informácií od rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú školu Predmestie 26, Levoča,  primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA rozhodol, že od 29. 03. 2021 do 09. 04. 2021 bude v uvedenej materskej škole prevádzka prerušená.  Prevádzka v  Materskej škole, Predmestie 26, Levoča  bude obnovená dňa 12. 04. 2021.

PaedDr. Mária Choborová
Vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ