Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny: Železničný riadok 1854/32, ČOM:0000302703, EIC:24ZVS00000568822

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto

Levoča: Železničný riadok 1854/32, ČOM:0000302703, EIC:24ZVS00000568822

v termíne 23. septembra 2021 v čase od 1000 h  do 1500 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie