Oznamy mesta

OZNAM – práce súvisiace s opravou diela Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom mesta a širokej verejnosti, že v termíne od 15. októbra 2021 bude z dôvodu prác súvisiacich s opravou diela Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa, časť A uzatvorená východná časť námestia.

Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Ulica Gustáva Hermanna a Mäsiarska ulica.

Uzávierka bude trvať do 30.11.2021.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Zároveň prosíme obyvateľov a organizácie o zhovievavosť pri realizácii prác súvisiacich s opravou diela.