Oznamy mesta

OZNAM O SKRÁTENÍ ÚRADNÝCH HODÍN MESTSKÉHO ÚRADU DŇA 31. 12. 2021

    Z organizačno-technických dôvodov bude Mestský úrad Levoča pre verejnosť dňa 31. 12. 2021 od 12.00 h zatvorený.

    Matričný úrad a pokladňa je pre verejnosť k dispozícii len do 9.00 h.

  

    V Levoči dňa 30. 12. 2021

  

                                                                                       Mgr. Nikolaj Kučka v. r.        

                                                                                   prednosta mestského úradu