Oznamy mesta

OZNAM o prerušení prevádzky v MŠ Francisciho

Mesto Levoča  oznamuje, že v dňoch od 25. 02. 2021 – do 09. 03. 2021 prerušuje prevádzku v Materskej škole, Ulica Jána Francisciho 1674/8,  Levoča.  Dôvodom prerušenia prevádzky je prebiehajúca karanténa zamestnancov materskej školy pri plnení mimoriadnych opatrení COVID 19.

S pozdravom,

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor  mesta