Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie dodávky pitnej vody 3.8.2021 na Ulici Jána Francisciho

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že dňa 3.8.2021 od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody, z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v meste Levoča na Ulici Jána Francisciho.

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne linka PVPS, a.s. Poprad, tel. č. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. č. 052/77 29548.