Oznamy mesta

Levočské materské školy budú pre deti otvorené aj počas prázdnin

Mesto Levoča zverejňuje letný harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin.

Levočské materské školy budú otvorené aj počas letných mesiacov júl a august 2021 podľa uvedeného harmonogramu:

  • od 01. 07. do 16. 07. – Materská škola J. Francisciho 8, Levoča,
  • od 01. 07. do 16. 07. – Materská škola Predmestie 26, Levoča,
  • od 19. 07. do 30. 07. – Materská škola G. Hermanna 9, Levoča,
  • od 02. 08. do 13. 08. – Materská škola G. Haina 36, Levoča,
  • od 16. 08. do 27. 08. – Materská škola Železničný riadok 3, Levoča,

V dňoch 30. 08. a 31. 08. nebudú  materské školy v prevádzke.

Platba za školné počas mesiacov júl a august bude realizovaná v súlade s platným VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča a to sumou 60,00 eur za dieťa do 3 rokov veku, a sumou 10,00 eur za jedno dieťa nad 3 roky veku.

Ďalšie informácie Vám poskytnú pani riaditeľky jednotlivých materských škôl.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ