Oznamy mesta

Verejná vyhláška – „IBV Plantáže Levoča“

Názov stavby  „IBV Plantáže Levoča“

Stavebné objekty :
– SO 05 Verejná elektrická sieť NN, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 08 Odberné el. zariadenia,
– SO 10 Optické telekomunikačné rozvody pre IBV plantáže sekundárna sieť, SO 11 Požiarna ochrana, SO  13 Vodozádržné opatrenia a vegetačné úpravy

Stavebník: AZOR s.r.o., Scherffelova 38, 058 01  Poprad