Oznamy mesta

UZÁVIERKA SPOJOVACEJ ULICE MEDZI NÁMESTÍM MAJSTRA PAVLA A KLÁŠTORSKOU ULICOU

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že z dôvodu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči“ bude uzavretá od 09.11.2020 spojovacia ulica medzi Námestím Majstra Pavla a Kláštorskou ulicou.
Účastníkov cestnej premávky prosíme o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.