Oznamy mesta

Rozhodnutie, ktorým sa vydáva pokyn na vykonávanie sobášnych obradov počas mimoriadnej situácie

S účinnosťou od 01.06.2020 až do odvolania je vykonávanie sobášnych obradov mestom Levoča viazané na splnenie týchto podmienok.