Oznamy mesta

OZNÁMENIE – vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a v základnej umeleckej škole

V súvislosti s rozhodnutím ministra  školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04. 12. 2020 o obnovení vyučovania v piatom až deviatom ročníku v základných školách a v základných umeleckých školách s účinnosťou od 7. 12. 2020, sa na Mestskom úrade v Levoči dňa 07. 12. 2020 uskutočnilo stretnutie riaditeliek základných škôl a riaditeľa základnej umeleckej školy v Levoči. Dôvodom stretnutia bolo zhodnotenie prevádzkových podmienok a možností zabezpečenia pilotného testovania zákonných zástupcov a   žiakov podľa stanovených podmienok uvedených v MANUÁLI COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  https://www.minedu.sk/data/att/18106.pdf

Na základe vykonaného prieskumu o dobrovoľnej  účastí na pilotnom testovaní bolo zistené, že o testovanie prejavilo záujem menej ako 50 %  rodičov a žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl v Levoči.  Z uvedeného dôvodu primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA rozhodol, že  od 09. 12. 2020  vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a  v základnej umeleckej škole v Levoči bude prebiehať dištančne.