Oznamy mesta

OZNÁMENIE – prerušenie dodávky elektriny v termíne 18. novembra 2020 v čase od 08.00 h do 16.30 h

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča:

Levoča, Odorica č. d. 4, 1125

  • v termíne 18. novembra 2020 v čase od 0800 h  do 1630 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie.