Verejné obstarávania

Spracovanie dokumentácie čiastočnej zmeny Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 18/2020 – lokalita Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh

Organizácia
Mesto Levoča
Prijatie ponúk do
25. mája 2020
Dátum zverejnenia
19. mája 2020