Verejné obstarávania

Stavebné úpravy št. cesty I/18 a miestnych komunikácií ul. Slavkovská a ul. Kežmarská v Levoči

Organizácia
Mesto Levoča
Prijatie ponúk do
21. októbra 2020
Dátum zverejnenia
13. októbra 2020