Verejné obstarávania

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia

Organizácia
Mesto Levoča
Prijatie ponúk do
18. februára 2021
Dátum zverejnenia
10. februára 2021