Verejné obstarávania

Obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 01/2020 – lokalita hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh

Organizácia
Mesto Levoča
Prijatie ponúk do
15. mája 2020
Dátum zverejnenia
7. mája 2020
Víťaz ponuky
EUR