Oznamy mesta

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY, UL. GAŠPARA HAINA 37 A MATERSKEJ ŠKOLY, UL. GAŠPARA HAINA 36

AKTUALIZÁCIA: Oznamujeme Vám, že dnes 19.02.2023 momentálne prebieha do 14:00 prerušenie dodávky pitnej vody v meste Levoča – ul. M.R.Štefánika, ul. G.Haina, Základná + Materská škola.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou s ohľadom na technické možnosti.

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a. s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 787 31 17.


Z dôvodu nepredvídateľného havarijného stavu  (odstávka pitnej vody) a zabezpečenia základných hygienických podmienok bude dňa 19.2.2024 prevádzka týchto zariadení prerušená.

Ďakujeme za pochopenie.