Oznamy mesta

PREBERANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ NA MESTSKOM ÚRADE V LEVOČI

Daňový úrad Prešov oslovil Mesto Levoča s požiadavkou o zabezpečenie preberania daňových priznaní za rok 2023 v priestoroch MsÚ v Levoči. Zamestnanci finančnej správy budú preberať daňové priznania na  Mestskom úrade v Levoči na prízemí budovy MsÚ, Námestie Majstra Pavla č. 4 v termíne 26.3.2024 – 27.3.2024 v čase od 8:00 h do 15.00 h.