Oznamy mesta

ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Oznamujeme Vám, že dnes 02.05.2024 od 9:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Levoča – Námestie Majstra Pavla – od kina po Slovenskú poštu.

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a. s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 053 / 415 52 16.